Po ilgu vienatves dienu

Nemažai vienišų žmonių svajoja dalintis su kuo nors savo
gyvenimą. Santuoką jie sieja su laime, jaukumu, saugumu, artimu dvasiniu
ryšiu, seksualumu, vaikais ir kitomis vertybės. Tai kodėl jiems
nepavyksta įgyvendinti tokio, regis, elementaraus troškimo?

Jeigu
jūs esate vieniši, gyvenate ne Sacharos dykumoje ir nesate prirakinti
prie lovos, žinokite: vienatvės priežastis – tikrai ne nepalankios
aplinkybės ar pernelyg skurdus potencialių partnerių pasirinkimas. Visų
jūsų problemų priežastis glūdi jumyse – tiksliau jūsų požiūryje ir
lūkesčiuose.

Kaip padėti sau?

· Pirmiausia partnerio paieškas blokuoja neigiamas požiūris į save ir savęs nuvertinimas.

Kad
pamiltum kitą žmogų ir galėtum priimti kito meilę, reikia išmokti
pripažinti ir mylėti save. Jei manome, kad nesate verti meilės, tada
jums trūks pasitikėjimo savimi, bus sunku užmegzti kontaktus,
nesugebėsite pajusti, kad kitas jaučia jums simpatiją, nepatikėsite, kai
sakys, kad myli. Iš nepasitikėjimo savimi žmonės linkę per daug
kabintis į partnerį ir tuo jį atgraso.

* Per dideli reikalavimai partneriui ir nepajudinamas idealas.

Jei
tikrinsite pašnekovą pagal savo susidarytą reikalaujamų savybių ir
privalumų sąrašą ir manysite tik tada galėsiantys jį pamilti, jeigu jis
atitiks visus punktus, neišvengiamai patirsite nesėkmę. Tobulų partnerių
nebūna. Kuo aukštesnius reikalavimus kelsite potencialiam kandidatui,
tuo labiau susiaurės jų ratas ir praktiškai nebeliks jokių šansų ką nors
susirasti. O susiradę imsite su juo kivirčytis, nes stengsitės pakeisti
jį pagal savo idealą.

Keldamas per didelius reikalavimus
partneriui, žmogus nesąmoningai bando išvengti nusivylimų. Juk jeigu jis
nieko nesuras, tai bus garantija, kad niekas jo nepames ir nenuvils.

· Per menkas pasirengimas leisti į kompromisus, jei tektų pakeisti ankstesnę gyvenimo formą.

Aiškus
gyvenimo stiliaus įsivaizdavimas iš dalies padeda mums,, iš dalies
trukdo. Per menka tikimybė, kad galima būtų rasti partnerį, kurio visi
įpročiai, pažiūros, pomėgiai sutaptų su jūsų, pavyzdžiui, dėl kelionių,
elgesio su pinigais, kėlimosi laiko, mitybos, sporto, aprangos,
socialinių kontaktų, skaitymo pomėgių. Bendras gyvenimas kartu
reikalauja aiškinimosi ir susitarimų, kompromisų, kartais net savų
poreikių atsisakymo.

* Bloga praeities patirtis.

Jei
jau turite sukaupę blogos patirties su ankstesniu partneriu,
suprantama, kad ateityje norėsite išvengti tų pačių nusivylimų. Ši naujo
nusivylimo baimė gali skatinti per dideliam atsargumui. Kai kurie
stiprias psichines traumas patyrę žmonės linkę apibendrinti ir
įsikalbėti sau, kad visi vyrai (ar moterys) yra blogi.

Pastebėję,
jog naujasis partneris nors vienu atžvilgiu panašiai elgiasi kaip
pirmtakas, jie nusprendžia, jog jis turi turėti ir visas kitas blogąsias
buvusio partnerio savybes. Jie nepasilieka sau jokio šanso sužinoti, ar
naujasis partneris turi kitokių charakterio savybių.

* Per didelis nekantrumas.

Per
pirmąjį susitikimą kiekvienas mokosi pažinti savo pašnekovą ir nori kuo
greičiau išsiaiškinti, ar jis yra tas tikrasis. Bet jeigu jūs per
greitai reikalausite atsakymo dėl partnerystės, tai sukelsite kitam
(ypač vyrui) įsipareigojimų ir „supančiojimo“ baimę.

* Nuostata: mano amžiuje visi įdomūs partneriai jau užimti.

Jeigu
įsikalbėsite sau tokį dalyką, kad partnerių rinka jau yra išgraibstyta,
tada liausitės ieškoti partnerio arba ieškosite per daug atsainiai. Kam
dar ieškoti, jeigu jūs ir taip įsitikinę, kad viskas beprasmiška?

* Artimo ryšio baimė.

Tie,
kurie iš vaikystės atsinešė blogų prisiminimų, susijusių su artimais
žmonėmis, bus linkę ir su partneriu sieti praradimą, nuoskaudas,
skriaudą, kaltės jausmą.

Jų baimė prisirišti gali pasireikšti tuo,
kad jie dažnai keis partnerius ir nutraukinės ryšius. Jiems vis
atrodys, kad pasirinko netinkamą partnerį, užuot suvokę, kad netinkamas
yra jų požiūris į partnerystę.

* Įsimylėjimo jausmo lūkestis.

Dauguma
įsitikinę, kad įsimylėjimo jausmas parodys kelią į tinkamą partnerį.
Jei iškart nepasijunta įsimylėję, mano, kad partneris nėra tinkamas. Iš
tikrųjų įsimylėjimo jausmas nieko nesako apie tai, ar pavyks užmegzti
ilgalaikę ir patvarią partnerystę. Jis tik parodo, kad vienas žmogus
meiliai galvoja apie kitą.